Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Ziemia Sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego

Ziemia Sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego”

 

Projekt Partnerski – Beneficjentem projektu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu, Miasto Sieradz występuje jako Partner projektu. 23 września 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy RIG a Miastem Sieradz dot. wspólnego wdrażania przedsięwzięcia. Dzięki współpracy powstanie efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie przez każdego z Partnerów lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym.

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost potencjału gospodarczego i poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MSP z regionu sieradzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w ramach tzw. specjalizacji regionalnych tzn.: nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); zaawansowane materiały budowlane; medycyna, farmacja i kosmetyki; innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze.

Zakres:
-            organizacja międzynarodowej konferencji nt. potencjału gospodarczego regionu,
-            utworzenie portalu gospodarczego, z aktualnymi informacjami nt. możliwości inwestycyjnych oraz bazę danych o podmiotach gospodarczych z regionu,
-            organizacja Sieradzkiej Akademii Przedsiębiorczości, przestrzeni spotkań dla ekspertów z różnych branż, oferującej m.in. dedykowane szkolenia dla przedsiębiorców.

Planowane efekty:
Realizacja projektu wpłynie na wypełnienie założeń strategicznych w zakresie rozszerzenia działań na rzecz promocji gospodarczej regionu w szczególności: przyciągnięcia nowych inwestorów do regionu, zwiększenia ilości działań podejmowanych na rzecz wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie:
759.905,70 PLN

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie:
553.069,50 PLN

Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania II.2.2 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji:
kwiecień 2017 – wrzesień 2018

Nr umowy o dofinansowanie projektu:
UDA-RPLD.02.02.02-10-0009/16-00