Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Z ekologią na co dzień

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Z EKOLOGIĄ NA CO DZIEŃ

   Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci z Gimnazjum nr 2 w Sieradzu. W ramach projektu przewidziano następujące działania:

1. Zakup pomocy dydaktycznych: projektor, ekran, głośniki
2. Materiały plastyczne i papiernicze,
3. Organizacja wycieczek do: Centrum Kopernik w Warszawie, Miejskie wysypisko śmieci w Bartochowie, Oczyszczalnia Ścieków w Dzigorzewie
4. Organizacja konkursów wraz z nagrodami

   Termin realizacji: 09.2012 – 06.2013 Całkowita wartość zadania: 25 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 21 700,00 zł (86,8%).