Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Wsparcie pomostowe

PRACUJ U SIEBIE!

WSPARCIE POMOSTOWE

Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości max. 1.500 zł/mies/os (w zależności od wskazanych potrzeb) będzie udzielane w 2 formach:
1) podstawowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy (dla wszystkich uczestników/czek) – na podstawie ocenionych biznesplanów
2) przedłużone wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy (dla 15 uczestników/czek), o ile będzie istnieć celowość kontynuowania pomocy.

Wsparcie będzie przyznane na pokrycie niezbędnych bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności (m.in. składki ZUS, czynsz, eksploatacja pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, księgowe, działania informacyjno – promocyjne).

Szczegóły w Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

Do pobrania:
Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1- umowa na udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego
Załącznik nr 2 - biznesplan
Załącznik nr 3 - karta oceny biznesplanu
Załącznik nr 4 - formularz zmian w biznesplanie
Załącznik nr 5 - umowa o udzielenie wsparcia
Załącznik nr 6 - wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 7 - karta oceny wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego