Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

SP nr 4

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Płynie, wije się rzeczka” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Sieradzu

Cel projektu: wzrost wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu

Zakres:

  • Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych

  • Organizacja wycieczek edukacyjnych

  • Organizacja warsztatów ekologicznych

  • Organizacja konkursów o tematyce ekologicznej

  • Inne działania o tematyce związanej z ochroną środowiska

Wartość projektu: 27.348,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 23.849,00 PLN

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Okres realizacji: rok szkolny 2018/2019