Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

SIRMAN - budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kalendarium realizacji projektu

OKRES APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE

 

>> kwiecień 2010 - 2 lipca 2010 – opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności projektu „SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu”;

>> 1 września 2010 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu SIRMAN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;

>> 7 września 2010 r. - odrzucenie przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie projektu SIRMAN ze względów formalnych;

>> wrzesień 2010  - marzec 2013 – okres rozpatrywania odwołania od decyzji Urzędu Marszałkowskiego, zakończony wyrokiem sądu nakazującym pozytywne rozpatrzenie wniosku;

>> 6 -19 marca 2013 r. – pozytywna ocena formalna oraz merytoryczna wniosku przez Urząd Marszałkowski.

>> 3 kwietnia 2013 r. – uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego kwalifikująca projekt SIRMAN do dofinansowania

 

OKRES PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI PROJEKTU

 

>> 22 kwietnia 2013 - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;

>> 26 czerwca 2013 r. – ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Menadżera projektu, mającego zarządzać realizacją projektu oraz sprawować nadzór inwestorski;

>> 26 lipca 2013 r. - podpisanie umowy z EF Consultancy Spółka z o.o. w Łodzi - zwycięzcą przetargu na pełnienie funkcji Menadżera Projektu;

>> sierpień – listopad 2013 r. – weryfikacja i aktualizacja dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy projektu;

>> 18 listopada 2013 r. – zamieszczenie informacji o rozpoczęciu realizacji projektu „SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w lokalnym dodatku do Dziennika Łódzkiego oraz na stronach Sieradz.NaszeMiasto.pl;

>> 11 grudnia 2013 r. – ogłoszenie zamówienia publicznego mającego wyłonić wykonawcę inwestycji – budowy sieci SIRMAN.

 

OKRES REALIZACJI INWESTYCJI

 

>> 14 marca 2014 r. – podpisanie umowy z Technitel Polska S.A. zwycięzcą przetargu na budowę miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN;

>> 14 marca - 30 czerwca 2014 r. – realizacja I Etapu częściowego inwestycji o wartości  1 782 238,00 zł, który obejmował między innymi:

 • wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych  adaptacji pomieszczeń  Węzła Głównego oraz Centrum Zarządzania Siecią, projektów punktów dystrybucyjnych oraz montaż kabla w budynkach
 • przygotowanie projektu technicznego systemu radiowego
 • wykonanie projektu montażu kabla oraz inwentaryzację i sprawdzenie kanalizacji sanitarnej
 • przygotowanie  i testowanie sieci oraz dostawa i konfiguracja urządzeń do teletransmisji wraz z oprogramowaniem
 • dostawa, instalacja, konfiguracja systemu telefonii VoIP


>> 1 lipca - 27 października 2014 – zrealizowanie II Etapu częściowego inwestycji o wartości 1 214 579,99 zł, w którym wykonane zostały między innymi:

 • adaptacja pomieszczeń dla Centrum Zarządzania Siecią oraz Węzła Głównego
 • budowa kabli w kanalizacji teletechnicznej Orange
 • dostawa przełączników warstwy agregacyjnej
 • dostawa punktu dostępu bezprzewodowego oraz kontrolera sieci
 • bezprzewodowej
 • dostawa urządzeń typu Hot Spot oraz telefonów VoIP
 • podłączenie do sieci SIRMAN Urzędu Miasta


>> 28 października - 18 grudnia 2014  - realizacja III Etapu częściowego inwestycji o wartości  1 058 932,83 zł. W etapie wykonane zostaną między innymi:

 • budowa i montaż systemu radiowego sieci
 • projekty budowlane przyłączy teletechnicznych
 • budowa części przyłączy ziemnych do obiektów projektu
 • montaż kabla w kanalizacji deszczowej i sanitarnej

 

>> 19 grudnia 2014 - 17 kwietnia 2015 r. zrealizowanie IV Etapu częściowego inwestycji o wartości 1 627 134,17 zł, w którym wykonane zostały między innymi:

 • projekty budowlane przyłączy teletechnicznych
 • montaż kabla w kanalizacji sanitarnej/deszczowej
 • budowa części przyłączy ziemnych
 • montaż szaf teleinformatycznych w punktach dystrybucyjnych i prowadzenie  
 • kabla w budynkach
 • montaż i instalacja urządzeń PIAP

 


>> 20 kwietnia 2015 – 5 maja 2015 r. – odbiory końcowe – zakończenie budowy miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN.