Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

SIRMAN-budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel i charakter projektu

Nadrzędnym celem projektu „SIRMAN- budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu” jest budowa i rozwój na terenie Sieradza społeczeństwa informacyjnego. Przyjęte rozwiązania techniczne, umożliwią instalację najnowszych systemów informatycznych i zapewnią wdrażanie oraz rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Infrastruktura sieciowa, która powstała w wyniku realizacji projektu, zapewni instytucjom publicznym, placówkom oświatowym oraz spółkom miejskim nieograniczony dostęp do wiedzy, informacji i usług, zwiększając tym samym skuteczność i jakość pracy i znacząco podnosząc poziom bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowywanych danych. Nowoczesna sieć to jednak nie tylko narzędzie komunikacji i wymiany danych, ale podstawa dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego całego miasta.

Podstawowym zadaniem projektu było zbudowanie sieci teleinformatycznej, opartej na łączach światłowodowych, zapewniającej podłączenie 33 jednostek publicznych do sieci szerokopasmowego Internetu na obszarze miasta Sieradza. Technologia światłowodowa została uzupełniona technologią radiową. Projekt połączył w jedną sieć teleinformatyczną, prowadzone przez Gminę Miasto Sieradz, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Biblioteki, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Spółki komunalne. Dodatkowo, w ramach budowy sieci, uruchomionych zostało 8 hotspotów i 6 publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), zapewniającym wszystkim mieszkańcom i podmiotom gospodarczym miasta dostęp do Internetu i usług publicznych. Nowoczesna i zaawansowana technologicznie infrastruktura światłowodowa uzyskała połączenie z Łódzką Regionalną Siecią Teleinformatyczną (sieć regionalna).

Projekt miał charakter typowo inwestycyjny i został zrealizowany metodą „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonawcą całej inwestycji był TECHNITEL POLSKA S.A. z Łodzi. W ramach budowy pasywnej infrastruktury teleinformatycznej przewidziane było wykonanie następujących prac:

  • opracowanie dokumentacji technicznej,
  • budowa sieci szerokopasmowej,
  • przystosowanie pomieszczeń na węzły główne i centrum zarządzania siecią,
  • budowa przyłączy telekomunikacyjnych.

 

W ramach instalacji urządzeń teleinformatycznych projekt przewidywał natomiast następujące działania:

  • zakup sprzętu, urządzeń do teletransmisji,
  • zakup i uruchomienie 6 publicznych punktów dostępu do Internetu,
  • uruchomienie 8 hotspotów.

 

Zbudowana sieć szerokopasmowa oparta została o jeden punkt centralny, obsługujący przyłączone jednostki bezprzerwowo oraz zapewniający możliwości sprawnego zarządzania całą strukturą sieci. Węzeł został zlokalizowany w Urzędzie Miasta Sieradza. Przy Węźle Głównym powstało Centrum Zarządzania Siecią.