Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

SIRMAN - budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji:  Projekt nr WNP-RPLD.04.01.00-00-004/10-11

„SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu”

Całkowita wartość projektu:                            5 985 655 zł

Wartość dofinansowania z EFRR:                     4 945 657 zł

 

Beneficjent: Gmina Miasto Sieradz, 98-200 Sieradz, pl. Wojewódzki 1, www.sieradz.eu

Projekt „SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne.

Działanie IV.1:  Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.

 

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”.