Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Sieradz w liczbach

 Położenie, powierzchnia

     Sieradz to 44 – tysięczne miasto leżące u brzegu rzeki Warty, pełniące rolę ważnego ośrodka administracyjno-gospodarczego w zachodniej części województwa łódzkiego. Przez miasto przebiegają: droga krajowa nr 14 relacji Łódź-Wrocław, droga krajowa nr 12 w kierunku na Kalisz i Poznań, droga krajowa nr 83 w kierunku na Turek oraz linia kolejowa wschód-zachód (Warszawa – Łódź – Sieradz - Ostrów Wlkp. – Poznań - Wrocław) o znaczeniu krajowym. W odległości 60 km od miasta znajduje się Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega zaś droga ekspresowa S8.

     Z Sieradza do Warszawy, Poznania, Wrocławia czy aglomeracji śląskiej – dużych miast i rynków zbytu – jest  nie dalej niż 250 km. Łódź leży zaledwie 65 km od miasta – pół godziny jazdy samochodem i niceałe 60 minut pociągiem. A do granicy zachodniej i wschodniej jest odpowiednio: do Zgorzelca – 360 km, do Terespola – 378 km.

     To korzystne, centralne położenie, przybrało jeszcza bardziej na sile, z chwilą oddania do użytku drogi ekspresowej S-8, która przebiegając w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, łączy autostrady A-4 i A-1 oraz A2. Dzięki tej inwestycji Sieradz uzyskał bardzo dobre i szybkie połączenie z Wrocławiem, Łodzią, Warszawą, a także z Niemcami i docelowo z Litwą.

     Powierzchnia Sieradza wynosi 51,22 km2, co stanowi 3,5% powierzchni powiatu sieradzkiego. Od północy, wschodu i południa miasto graniczy z gminą Sieradz, a od zachodu z gminą Wróblew. Według fizyczno-geograficznego podziału Kondrackiego miasto znajduje się na prowincji Nizin Środkowopolskich, obejmując dwa mezoregiony: Wysoczyznę Łaską na północnym-wschodzie oraz Kotlinę Sieradzką w centrum i na zachodzie.

Ludność

     W rozwoju ludnościowym Sieradza od 1975 roku można wyróżnić dwa główne okresy. Pierwszy, lata 1975 – 1990, cechuje niezwykle dynamiczny rozwój miasta (liczba ludności wzrosła w tym czasie 2-krotnie - z 21,8 tys. do 43,1 tys.). Związane to było głównie z uzyskaniem w 1975 r. statusu miasta wojewódzkiego, stolicy reaktywowanego województwa sieradzkiego. Wówczas to rola Sieradza jako obszaru napływu ludności znacznie wzrosła. Dodatkowo na wzrost liczby mieszkańców wpływ miało powiększenie w 1979 r. granic administracyjnych i włączenie do miasta kilku okolicznych wsi. Zarówno przyrost naturalny jak i saldo migracji wykazywały wyraźny trend rosnący.

     Istotne spowolnienie tempa rozwoju ludnościowego miasta odnotowano w drugim okresie tj. w latach 90-tych. Pomimo tego spowolnienia, w latach 1988-2002 ciągle trwał wzrost liczby mieszkańców (o 9,9% tj. 4 tys. osób). W tym samym czasie w miastach oraz w całym województwie łódzkim nastąpił spadek zaludnienia.

     Na początku lutego 2017 roku liczba ludności wynosiła 41 745 osób, co sytuuje Sieradz na jedenastym miejscu wśród miast województwa łódzkiego.

Film pokazujący, jak w ostatnim czasie zmienia się Sieradz

     Bardzo ważną konsekwencją szybkiego wzrostu liczby ludności na przestrzeni ostatnich 30 lat jest spadek liczby rodowitych mieszkańców Sieradza, tj. osób, które deklarują, że mieszkały w mieście od urodzenia oraz nigdy go nie opuszczały na okres dłuższy niż jeden rok, do poziomu 51% ogółu mieszkańców. W województwie wskaźnik ten wynosi 64,5%.

Zatrudnienie i bezrobocie

   Na koniec grudnia 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu miasta Sieradza wynosiła 2125 osób, z czego 1096 stanowiły kobiety. Dziewięć miesięcy później, jak podaje Powiatowy Urząd Pracy, liczba ta wynosiła 1547 osoby, co oznacza, że z listy bezrobotnych ubyło 578 osób.