Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Razem bezpieczniej

Czym skorupka za młodu nasiąknie… - Program bezpieczeństwa dla sieradzkich przedszkolaków

     Projekt otrzymał dofinansowanie na realizację zadania wynikającego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

       Projekt spośród 34 złożonych w pierwszym etapie do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego został rekomendowany do dofinansowania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam spośród 85 projektów wyłonionych zostało 33, z czego właśnie projekt naszego miasta, jako zresztą jeden z dwóch w województwie łódzkim, otrzymał dofinansowanie. Wartość projektu wynosi 105 972,50 zł, z czego aż 87 535 zł to środki pozyskane z MSWiA.

     Program „Czym skorupka nasiąknie…” obejmuje cykl kompleksowych działań edukacyjnych promujących bezpieczeństwo najmłodszych. Skierowany będzie do dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli oraz oddziałów „0” w Sieradzu, ich rodziców i opiekunów, nauczycieli przeszkoli oraz mieszkańców Sieradza. Program będzie realizowany od września, w roku szkolnym 2009/2010.
     Szczegóły projektu:

•spotkania dzieci oraz ich rodziców ze strażą pożarną, policją , strażą miejską, psychologiem i ratownikiem medycznym,
•wycieczki do siedzib straży miejskiej, policji, straży pożarnej,
•konkursy dla dzieci wraz z nagrodami,
•zakup dla każdego przedszkolaka: książeczek o bezpieczeństwie, odblaskowych pluszaków i opasek na rękę,
•rozbudowa miasteczka ruchu drogowego (na jego doinwestowanie przeznaczone zostanie prawie 50 tys. zł, z czego prawie 90% sfinansuje MSWiA),
•zakup materiałów dydaktycznych dla przedszkoli – tablice, płyty, książeczki informacyjne, bajki edukacyjne (dzięki materiałom zakupionym w ramach projektu placówki przedszkolne zostaną świetnie wyposażone w pomoce naukowe i podobne działania będą mogły być przeprowadzane corocznie),
•specjalistyczne szkolenie 17 nauczycieli z grup przedszkolnych na temat udzielania pierwszej pomocy medycznej,
•kampania medialna skierowana do mieszkańców Sieradza (zwrócenie szczególnej uwagi przez mieszkańców na nietypowe zachowania ze strony innych dorosłych w stosunku do dzieci, na płacz zagubionego dziecka, na maluchy chcące przejść przez jezdnię)

Ogółem dzięki realizacji projektu wszystkie przedszkolaki:
•poznają zasady ruchu drogowego, wiedzieć będą o znaczeniu najważniejszych znaków drogowych, funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej,
•wyuczą się postawy ograniczonego zaufania wobec obcych ludzi i zwierząt,
•poznają sposoby rozwiązywania konfliktów lub i ich unikania,
•będą świadome konsekwencji niebezpiecznych zachowań, dostrzegać będą zagrożenia wynikające z zabaw w niewłaściwych miejscach,
•poznają zasady prawidłowego zachowania się w momencie nieszczęśliwego wypadku,
•poznają zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zdobędą wiedzę na temat prawidłowych reakcji w razie pożaru,
•poznają zasady działania służb bezpieczeństwa, ich rolę w życiu społeczeństwa oraz zasady funkcjonowania monitoringu miejskiego,
•zwiększą swoje zaufanie do służb mundurowych by w razie potrzeby bez obaw kontaktować się z nimi w razie zaistnienia zagrożenia

Miasteczko ruchu drogowego przed inwestycją
Miasteczko ruchu drogowego po inwestycji