Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Przychodnie

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Tutus”
  ul. Pułaskiego 2
  tel. 43 822 01 01
  1000449@zoz.org.pl

  Zakres usług:
  - podstawowa opieka zdrowotna
  - lekarz rodzinny
  - pielegniarstwo środowiskowe
  - położna środowiskowa
  -konsultacje specjalistyczne alergologiczna, laryngologiczna, okulistyczna, diabetologiczna, neurologiczna, ortopedyczna)
  - diagnostyka kardiologiczna
  - rehabilitacja

 2. Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej “Mark- Med.”
  ul. POW 19
  tel. 43 822 06 38
  info@markmed.webity.pl

  Zakres usług:
  - poradnia zdrowia psychicznego
  - poradnia Psychologiczna
  - poradnia Logopedyczna
  - poradnia Leczenia Uzależnień
  - poradnia Zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
  - Zespół Leczenia środowiskowego (Domowego)

 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Amicus”
  ul. Bohaterów Wrzesnia 61
  tel. 43 826 51 65
  nzoz.amicus@poczta.onet.pl

  Zakres usług:
  - podstawowa opieka zdrowotna
  - medycyna szkolna
  - pielegniarstwo środowiskowe
  - położna środowiskowa

 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Alfa” Spółka “Tres-Med”
  ul. Rycerska 2a
  tel. 43 827 17 86
  1000351@zoz.org.pl

  Zakres usług:
  - pielegniarstwo srodowiskowe
  - konsultacje specjalistyczne (konsultacja neurologiczna, konsultacja okulistyczna, konsultacja laryngologiczna)
  - poradnie specjalistyczne (poradnia dermatologiczna, poradnia psychiatryczna)
  - rehabilitacja
  - diagnostyka (punkt pobran)
  - gabinet zabiegowy
  - zabiegi pielegniarek (niedziela: w godz.8:00-10:00)

 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Medicus”
  ul. Jana Pawła II 12e
  tel. 43 827 22 36
  medicus@sieradz.mediaclub.pl

  Zakres usług:
  - gabinet lekarza POZ
  - gabinet pielegniarki ogólnej
  - gabinet ginekologiczny
  - gabinet internistyczny
  - gabinet chirurgii ogólnej
  - gabinet chirurgii naczyniowej
  - gabinet onkologiczny
  - gabinet endokrynologiczny
  - gabinet ortopedyczny
  - gabinet laryngologiczny
  - gabinet urologiczny
  - gabinet reumatologiczny
  - gabinet dermatologiczny
  - gabinet okulistyczny
  - gabinet alergologiczny
  - gabinet psychiatryczny
  - gabinet neurologiczny
  - gabinet kardiologiczny
  - gabinet pielęgniarki środowiskowej
  - gabinet zabiegowy
  - gabinet stomatologiczny
  - gabinet pulmonologiczny
  - gabinet diabetologiczny
  - gabinet medycyny sportowej
  - gabinet szczepień ochronnych
  - gabinet psychologii
  - gabinet logopedii
  - pracownia diagnostyki obrazowej
  – USG
  - pracownia diagnostyki obrazowej
  – Endoskopia
  - pracownia diagnostyki innej
  – EKG
  - gabinet gastrologiczny
  - punkt szczepień
  - gabinet medycyny ogólnej
  - gabinet zabiegowy
  - gabinet stomatologiczny
  - gabinet lekarza rodzinnego
  - gabinet medycyny pracy

 6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Primamed” S.C.
  ul. P.O.W 27a
  tel. 43 827-90-50
  1001024@zoz.org.pl

  Zakres usług:
  - podstawowa opieka zdrowotna
  - medycyna szkolna
  - położna środowiskowa
  - pielęgniarstwo środowiskowe
  - diagnostyka (punkt pobrań, USG)
  - konsultacje specjalistyczne (chirurgiczna ogólna, neurologiczna, otolaryngologiczna, okulistyczna, reumatologiczna)
  - rehabilitacja
  - dyżury pielęgniarek (soboty: 8:00-12:00, 17:00- 18:00; niedziele: 9:00-10:00, 17:00-18:00)


 7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Przychodnia Lekarska "ESKULAP” sp z o.o.
  ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2
  tel. 43 822 00 45; 43 822 00 35
  przychodnia@eskulap.pl

  Zakres usług:

  –  podstawowa opieka zdrowotna w tym świadczenia lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego,
  –  ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących poradniach:
  –  alergologicznej,
  – alergologicznej dla dzieci,
  – chirurgii ogólnej,
  – chirurgii naczyniowej,
  – dermatologicznej,
  – diabetologicznej,
  - dietetycznej,
  – endokrynologicznej,
  – gastrologicznej,
  – ginekologiczno-położniczej,
  – kardiologicznej,
  – laryngologicznej,
  – logopedycznej,
  – medycyny pracy,
  – neurologicznej,
  – neurochirurgicznej,
  – okulistycznej,
  – psychiatrycznej,
  – psychologicznej,
  – pulmonologicznej,
  – rehabilitacyjnej,
  – reumatologicznej
  – urazowo-ortopedycznej
  – urologicznej

  diagnostyka medyczna w tym:

  – Badania laboratoryjne: hematologiczne, biochemiczne, immunochemiczne, ukł. krzepnięcia, serologii grup krwi oraz badania moczu i kału,
  – Endoskopia w tym: gastroduodenofiberoskopia, rektosigmodeoskopia, kolonofiberoskopia, cystoskopia,
  – Ultrasonografia w tym między innymi USG wszystkich narządów i naczyń, USG położnicze,
  – Diagnostyka kardiologiczna: badanie ultrasonograficzne serca – ECHO serca, próba wysiłkowa, 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia krwi metodą Holtera, EKG spoczynkowe
  – Badania słuchu: audiometria, tympanometria;
  – Badania radiologiczne: RTG
  – Inne: densytometria, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, badania cytologiczne, cystoskopia, spirometria, rhinomanometria, testy alergologiczne, uroflowmetria, pole widzenia
  – rehabilitacja medyczna,
  – transport medyczny

 8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Alfa” Spółka “Tres-Med”
  ul. Krak. Przedmieście 10
  tel. 43 827 14 41
  1000351@zoz.org.pl

  Zakres usług:
  - poradnia pediatryczna
  - gabinet szczepień
  - poradnia lekarza rodzinnego
  - gabinet zabiegowy dla dorosłych
  - gabinet pielęgniarki środowiskowej
  - poradnia dermatologiczna
  - poradnia neurologiczna
  - poradnia zdrowia psychicznego
  - poradnia medycyny pracy
  - poradnia stomatologiczna

 9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Alfa” Spółka “Tres-Med”
  ul. Rycerska 2
  tel. 43 826 31 89
  1000351@zoz.org.pl

  Zakres usług:
  - poradnia lekarza POZ
  - poradnia otolaryngologiczna
  - poradnia okulistyczna
  - poradnia neurologiczna
  - poradnia dermatologiczna
  - poradnia zdrowia psychicznego
  - poradnia rehabilitacyjna Rehabilitacja w domu pacjenta
  - dział (pracownia) fizjoterapii

 10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zdrowie”
  ul. Aleja Pokoju 7
  tel. 43 827 14 66
  1000997@zoz.org.pl

  Zakres usług:
  Bez skierowania, bezpłatnie:
  - ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne - ginekologiczno-położnicze - onkologiczne - dermatologiczne

  Ze skierowaniem:
  - poradnia chirurgii urazowoortopedycznej
  - poradnia chirurgii dzieciecej