Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Poszerzamy horyzonty


Poszerzamy horyzonty

Cel projektu: zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród 180 uczennic i 161 uczniów, podniesienie kompetencji 13 nauczycielek oraz poprawa jakości procesu kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 w  Sieradzu w okresie od 1.10.2016r. do 30.06.2018r.

Zakres:
•    udział nauczycieli w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych
•    ponad 2 tysiące godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych
•    zakup tysiąca pomocy dydaktycznych,
•    wyposażenie sal do przedmiotów przyrodniczych, informatycznych
•    utworzenie pracowni językowej

Wartość projektu: 498.803,38 PLN

Wysokość dofinansowania: 463.887,14 PLN

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.06.2018

Nr projektu: RPLD.11.01.02-10-B070/16