Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej

POPRAWA ATRAKCYJNOSCI INWESTYCYJNEJ W STREFACH GOSPODARCZYCH W SIERADZU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem ogólnym projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego i tym samym jego rozwój gospodarczy, tj. stworzenie dogodnych warunków do inwestowania, rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym MŚP, poprzez uzupełnienie uzbrojenia terenów inwestycyjnych kompleksu IV I V w Mieście Sieradz.

Zakres projektu obejmuje przygotowanie dokumentacji i budowę ulicy Dworskiej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na odcinku drogi wybudowanym w ramach projektu, wraz z elementami towarzyszącymi:

  • Budowa kanalizacji deszczowej
  • Budowa instalacji elektrycznej, stanowiącej oświetlenie uliczne
  • Usunięcie kolizji linii niskiego napięcia 0,4 kV z ul. Dworską
  • Usunięcie kolizji z urządzeniami Telekomunikacji Polskiej
  • Odbudowa i przebudowa rowu odprowadzalnika zlokalizowanego w ul. Wiejskiej i ul. Brzozowej - dostosowanie rowu odprowadzalnika do planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin realizacji projektu: 01.12.2009 – 30.06.2013

Całkowita wartość projektu to 3 936 056,65 zł, z czego dofinansowanie w ramach działania III.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wynosi 1 426 441,99 zł.