Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Platforma cyfrowa

"REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA - POWIATY: WIELUŃSKI, SIERADZKI, WIERUSZOWSKI"

ZPORR 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

    Generalnym celem projektu było przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu do realizacji długotrwałego procesu budowy społeczeństwa informatycznego.

   Projekt zakładał wdrożenie platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego: elektroniczny obieg i wymianę dokumentów, elektroniczną archiwizację dokumentów, świadczenie elektronicznych usług dla ludności, modernizację infrastruktury informatycznej gwarantującej sukces i trwałość wdrożenia, stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych opartego na łączach szerokopasmowych. Nowy system wpłynie na zwiększenie sprawności obsługi obywateli i firm oraz poprawi jakość świadczonych usług.

   Projekt realizowany był w latach 2004 - 2005. W przedsięwzięciu wzięły udział trzy Starostwa Powiatowe, dwa Urzędy Miasta oraz trzy Urzędy Gmin.

   Realizacja projektu w 75% dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 1.5 ZPORR: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”. Całkowity koszt projektu wyniósł 1.620.855 PLN. Miasto Sieradz otrzymało wsparcie w wysokości 151.500 PLN. Urząd doposażony został w nowy sprzęt, a także oprogramowanie do elektronicznego obiegu i wymiany dokumentów.