Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Organizacje pozarządowe

   Organizacje pozarządowe (non-profit), zwane również społecznymi lub użyteczności publicznej, to ogół prywatnych organizacji działających społecznie i nie dla zysku (tzw. „trzeci sektor”). Społeczny charakter odróżnia je od organizacji pierwszego sektora (administracja publiczna). Z kolei działalność non-profit daje im autonomię w stosunku do drugiego sektora (sektor prywatny), grupującego instytucje biznesowe nastawione na zysk.

    Niniejszy dział powstał z myślą o wszystkich organizacjach działających na terenie Sieradza, które w oparciu o ustawę o pożytku publicznym, we współpracy z samorządem, mogą realizować swe cele statutowe. W części poświęconej konkursowi ofert, organizowanemu corocznie przez Urząd Miasta Sieradza, znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje, łącznie z potrzebnymi dokumentami. Ponadto w dziale znajduje się wykaz sieradzkich organizacji pozarządowych. Zapraszamy.

Sieradzki Wolontariusz Roku

Miasto Sieradz ogłasza kolejny plebiscyt na Sieradzkiego Wolontariusza Roku. Wzorem lat ubiegłych – nominację może wskazać każdy mieszkaniec miasta, organizacje pozarządowe czy instytucje – wszyscy, którzy doświadczyli lub obserwowali codzienną pracę wolontariuszy. Plebiscyt zostanie rozstrzygnięty na początku grudnia. Wyboru dokona specjalnie powołana komisja, a podczas uroczystego spotkania Prezydent Miasta Sieradza – Pan Paweł Osiewała uhonoruje laureatów.
Czekamy do 15 listopada 2018 r. na zgłoszenia od wszystkich, którzy znają historię zaangażowanych wolontariuszy.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu

Cel konsultacji:
Zebranie opinii w sprawie:
- zasad, zakresu i form współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców,
- prowadzonych działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Sieradza.