Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Obszar Funkcjonalny Aktywna Dolina Rzeki Warty

Obszar Funkcjonalny Aktywna Dolina Rzeki Warty obejmuje dwa sąsiadujące ze sobą powiaty: zduńskowolski i sieradzki.     Impulsem do jego utworzenia było wzmocnienie terytorialnego podejścia do polityki rozwoju, która została oparta na wyrównywaniu różnic międzyregionalnych oraz ukierunkowana na uaktywnienie wewnętrznych potencjałów regionów.

W 2014 roku na mocy porozumienia partnerskiego, zwartego pomiędzy Miastem Sieradz, Miastem Zduńska Wola, Powiatem Zduńskowolskim, Gminą Zduńska Wola oraz Gminą Zapolice, opracowany został Plan Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty. Dokument wskazuje ponadlokalne działania partnerskie, zwiększające atrakcyjność turystyczno – rekreacyjną regionu, ukierunkowane na wzmacnianie powiązań funkcjonalnych i przestrzennych. W maju 2015 roku do współpracy w ramach porozumienia zaproszono Powiat Sieradzki oraz Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.
Główną ideą przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do rozwoju turystyki, szczególnie turystyki aktywnej, oraz promocja atrakcji regionu w kraju i za granicą.
Żadna z gmin tworzących partnerstwo samodzielnie nie dysponuje wystarczającą ilością atrakcji, na bazie których można stworzyć ciekawy program kilkudniowego pobytu turysty. Tylko wspólne i długotrwałe działanie jest gwarantem wykreowania nowych produktów turystycznych oraz marki turystycznej Obszaru.

SZLAKI TURYSTYCZNE DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO
AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY
Po analizie historii, kultury oraz potencjału Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty, wyróżniono cztery najważniejsze obszary tematyczne, które są charakterystyczne, a jednocześnie mogą stać się wizytówką regionu:
- szlak patriotyczny „Przyłbice i rogatywki”,
- szlak kulturowo-historyczny „3 kultury/3 religie”,
- szlak kultury poprzemysłowej regionu „Para buch…”,
- szlak sportowy „Sportowi w Naturze”.

Do pobrania: