Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

O projekcie

PRACUJ U SIEBIE

O PROJEKCIE

  • Cel projektu: stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej przez 30 osób, w tym 16 kobiet, w wieku powyżej 29 roku życia, z terenu powiatu sieradzkiego, pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niskimi kwalifikacjami, niepełnosprawnych, osób 50+).
  • Zakres: specjalistyczne szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 22.000 zł na otworzenie własnego biznesu; uzupełnieniem będzie wsparcie finansowe pomostowe dla 30 osób (przez 6 miesięcy - 1.500 zł/mies.) oraz przedłużone pomostowe wsparcie finansowe dla 15 osób (przez kolejnych 6 miesięcy - 1.500 zł/mies.);
  • Planowane efekty: powstanie 30 nowych podmiotów gospodarczych, które w przyszłości mogą generować miejsca pracy; wdrożenie projektu przyczyni się do zwiększenia liczby przedsiębiorstw w województwie łódzkim;
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  •  Wartość projektu: 1.367.880,00 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 1.352.736,00 PLN
  • Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.01.2018
  • Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.08.03.01-10-0065/15-00