Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Miejski System Wsparcia Osób Uzależnionych

Regulacje prawne

 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
 3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Publikacje

 Lecznictwo odwykowe

 1. Telefon zaufania dla osób uzależnionych
 2. Procedura zobowiązania do podjęcia leczenie odwykowego
 3. Wniosek na przymusowe leczenie odwykowe
 4. Test audit
 5. Placówki lecznictwa odwykowego

 Procedury i działania profilaktyczne samorządu miasta Sieradza

 1. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Sieradz na lata 20014-2020
 2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
 3. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017
 4. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016
 5. Miejski program przeciwdziałania narkomanii na lata 2014-2017
 6. Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2017
 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

Analizy, badania i raporty

Informacje i ogłoszenia

 Sieradz - Gmina Wiodąca