Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Młodzi odkrywcy przyrody

PROGRAM EKOLOGICZNY „MŁODZI ODKRYWCY PRZYRODY”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SIERADZU

 Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”

 

    Program ma na celu rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony środowiska, wykształcenie nawyków i zachowań prozdrowotnych oraz postaw proekologicznych, które przyczynią się do lepszego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym życiu uczniów.

   Zaplanowane działania:

  • organizacja wycieczek przyrodniczych (las w Złoczewie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Ojcowski i Świętokrzyski Park Narodowy, EkoKino i Akwarium w Łodzi, Zbiornik Jeziorsko i ZOO-Safari w Borysowie, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)
  • 6 konkursów ekologicznych wraz z nagrodami
  • wystawy ekologiczne
  • zakup 19 pomocy dydaktycznych, m.in. tablica interaktywna wraz z rzutnikiem, plansze i książki przyrodnicze, tablica do określania stanów pogody, przyrządy do pomiarów ekologicznych

   Termin realizacji: kwiecień - listopad 2011 roku.

   Całkowita wartość zadania wyniesie 46 400,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 39 700,00 zł.