Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Młody ekolog 2013

 Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

MŁODY EKOLOG 2013

   Celem projektu jest edukacja ekologiczna uczniów z SP nr 10 w Sieradzu. W ramach projektu przewidziano następujące działania:

1. Zakup wielu pomocy dydaktycznych – m.in. mapy, mikroskopy, okazy, filmy, tablice dydaktyczne, notebook
2. Organizacja konkursu z nagrodami
3. Wywołanie zdjęć na wystawki szkolne
4. Organizacja wycieczek do:

  • Zoo w Łodzi
  • Rogowa
  • Uniejowa i Rezerwatu Ornitologicznego Jeziorsko

   Termin realizacji: 04-11.2013

   Całkowita wartość zadania: 56 280,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 49 570,00 zł (88,08%).