Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Las i jego mieszkańcy

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

LAS I JEGO MIESZKAŃCY

Celem projektu jest edukacja ekologiczna uczniów ze szkoły Podstawowej nr 9 w Sieradzu. W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Zakup 8 pomocy dydaktycznych – m.in. modele roślin, cykle życiowe zwierząt, preparaty roślinne i zoologiczne
  2. Organizacja konkursów z nagrodami
  3. Organizacja wycieczek do leśniczówki w Pyszkowie

Termin realizacji: 01-06.2015

Całkowita wartość zadania:  17 877,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 16 077,00 zł (89,93 %).