Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Kolorowy Parasol

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„KOLOROWY PARASOL”

   Projekt „Kolorowy Parasol” jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia.

   Projekt zakłada realizację programu rozwojowego, który obejmować będzie 3 obszary: dodatkowe zajęcia wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne zmniejszające dysfunkcje psycho-rozwojowe oraz zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

   Na przestrzeni dwóch lat w każdej ze szkół zaplanowano realizację następujących zajęć:

 • humanistyczne,
 • przygotowujące do testów kompetencji
 • korekcyjno – kompensacyjne
 • logopedyczne - metodą W.Sherborne i Wojakowskiego
 • informatyczne
 • teatralne
 • plastyczne
 • ekologiczne
 • sportowo-taneczne
 • doświadczalno – eksperymentalne
 • turystyczne
 • historyczne
 • biblioteczne godziny twórczości
 • warsztaty dziennikarskie

   Uzupełnieniem zajęć będą wycieczki do teatrów, Muzeum Kinematografii i eksperymentarium w Łodzi, do Krakowa, Biskupina, Kruszwicy i Gniezna.

   Ponadto szkoła będzie miała możliwość wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć – podręczniki, programy komputerowe usprawniające mowę, aparaty fotograficzne wraz z oprogramowaniem komputerowym, stroje dla całej drużyny do zajęć taneczno – sportowych, sztalugi do zajęć plastycznych i wiele innych.

Okres realizacji: kwiecień 2010 roku – styczeń 2012 roku

Całkowita wartość: 729 052,48 PLN; dofinansowanie ze środków EFS wyniesie 100%