Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Kampania Suche-Mokre

Kampania edukacyjno – informacyjna Suche – Mokre w Sieradzu

 

 Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”

   Przedmiotem projektu jest aktywna i atrakcyjna forma edukacji ekologicznej około 4.000 uczniów sieradzkich szkół, poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii, warsztatów, konkursu, wycieczek itp. Realizacja programu przyczyni się do podniesienia, wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Miasta Sieradza wiedzy ekologicznej, kształtowania postaw dotyczących problemów związanych z ograniczaniem ilości wytwarzanych odpadów oraz ich prawidłowej segregacji na frakcję suchą i mokrą.

Zaplanowane działania:

  • przeprowadzenie programu dla ok. 4.000 uczniów
  • zorganizowanie wycieczek
  • zorganizowanie warsztatów
  • przeprowadzenie konkursu radiowego
  • opracowanie i wydruk skryptów, naklejek, ulotek oraz plakatów
  • kolportaż ulotek
  • projekcje filmu „HOME S.O.S. ZIEMIA”
  • produkcja oraz emisja w lokalnej telewizji spotu reklamowego

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2010 roku

Całkowita wartość zadania 51.700,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOSiGW w Łodzi 46.290,00 zł.