Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Jestem cząstką i przyjacielem przyrody

PROGRAM Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „JESTEM CZĄSTKĄ I PRZYJACIELEM PRZYRODY” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 IM. BOLESŁAWA ZWOLIŃSKIEGO W SIERADZU


Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”

   W ramach projektu zaplanowano:

  1. Zorganizowanie 4 konkursów ekologicznych wraz z nagrodami dla laureatów
  2. Zakup 86 pomocy dydaktycznych: zestaw interaktywny (tablica, projektor), lupy, mikroskopy, plansze dydaktyczne, przyrodnicze programy multimedialne , kolekcje minerałów
  3. Zorganizowanie 8 wycieczek do Palmiarni i Muzeum Przyrodniczego w Łodzi, ZOO Safari w Borysowie i nad Zbiornik Jeziorsko, arboretum w Kórniku i Rogalina
  4. 15 zajęć ekologicznych w szkolnym ogrodzie, CEE w Sieradzu i Szkółce Leśnej w Budzicznej
  5. 3 inscenizacje teatralne o tematyce ekologicznej
  6. 2 akcje ekologiczne
  7. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji zadania

   Termin realizacji: wrzesień – listopad 2011

   Całkowita wartość zadania wyniesie 28.413,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 23.915,00 PLN.