Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Jesteśmy częścią przyrody

„JESTEŚMY CZĘŚCIĄ PRZYRODY – cz.2” EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SIERADZU

 

Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”  

 

     Celem programu jest kształtowanie u uczniów wrażliwości i szacunku wobec otaczającego nas świata przyrody ożywionej i nieożywionej, rozwijanie postaw proekologicznych, dostarczenie należytej wiedzy z zakresu ekologii w bezpośrednim kontakcie z naturą, a także ukazanie bogactwa i różnorodności przyrody.       

W ramach projektu zaplanowano:
1.Zorganizowanie cyklu konkursów ekologicznych: - VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce „Kto Ty jesteś ?”, - Konkursy z okazji Dnia Ziemi, - Konkursy indywidualne w ramach Miesiąca dobroci dla Zwierząt, - Międzyszkolny konkurs „W krainie baśni”, - Międzyszkolny konkurs „I Ty możesz zostać autorem baśni”, - Konkursy organizowane w ramach Powitania Wiosny i Światowego Dnia Wody.
2.Zorganizowanie cyklu wycieczek do Ogrodu Botanicznego, Palmiarni, Ogrodu Zoologicznego, Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, leśniczówek, zalewu Próba, do Parku Dinozaurów, do Kopalni Soli w Kłodawie, do Bełchatowa i nad zbiornik Jeziorsko.
3.Przeprowadzenie zajęć ekologicznych ugruntowujących wiedzę na temat recyklingu i segregacji odpadów.
4.Włączenie się do akcji Sprzątania Świata.
5.Organizacja wystaw fotograficznych, prac plastycznych.  

     Termin realizacji: wrzesień 2009 - wrzesień 2010 roku Całkowita wartość zadania wyniesie 34 603,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 26 550,00 zł (77%).