Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Gospodarka Sieradza

    

     Na potencjał gospodarczy Sieradza składa się ponad 4 300 podmiotów gospodarczych, w tym kilkanaście firm z kapitałem zagranicznym, które lokują środki przede wszystkim w branże: budowlaną, spożywczą, samochodową, elektroniczną, handlową, farmaceutyczną oraz tekstylną. W Sieradzu działają również podmioty wspierające lokalnych przedsiębiorców. Rozwija się handel i usługi oraz rynek nieruchomości. Na tempo rozwoju gospodarczego duży wpływ ma także stopień przygotowania infrastruktury technicznej, dlatego od lat prowadzone są inwestycje w tym zakresie. Rozwijana jest sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna, modernizowane są budynki. Systematycznie zwiększane i uzbrajane są wolne tereny inwestycyjne.

Największym atutem, który nie tylko pozwoli na przyciągnięcie nowych inwestycji do miasta, ale również poprawi dostępność komunikacyjną Sieradza  - jest droga ekspresowa S-8 wraz z zachodnią obwodnicą Sieradza i węzłami komunikacyjnymi (Południe i Wschód).

     Aktywna polityka na rynku nieruchomości oraz stworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego pozwoliły na przygotowanie w Sieradzu kompleksowej oferty dla potencjalnych przedsiębiorców, a przede wszystkim na pozyskaniu nowych inwestorów (Asclepios S.A. (FI Ortie) - centrum logistyczne dla farmacji, Schnee Polska Sp. z o.o. - producent podzespołów do AGD, Ceramika Tubądzin III - Zakład Produkcji Płytek Ceramicznych w Sieradzu, Zarecki Foods  - Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. - Centrum Logistyczne "Sieradz"). Miasto oferuje również ulgi i preferencje inwestycyjne w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz w podatku dochodowym w ramach inwestycji lokalizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Dzięki temu prowadzone są również reinwestycje lokalnych przedsiębiorstw (Medana S.A., Cornette Underwear, Scanfil Poland).

     Na ofertę Sieradza składają się zarówno tereny zlokalizowane w Miejskich Strefach Gospodarczych, jak i tereny, które mogą stanowić nieruchomości kwalifikujące się do objęcia zwolnieniami od podatku dochodowego w ramach przepisów o wspieraniu nowych inwestycji. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE W ZAKŁADCE - OFERTY INWESTYCYJNE

Zdjęcia przedstawiające drogę ekspresową S8     S8   

  Na przestrzeni ostatnich lat, dzięki aktywnej polityce miasta na rynku nieruchomości, stworzono atrakcyjną alternatywę dla Podstrefy Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w postaci Miejskich Stref Gospodarczych.

      Jedną z najważniejszych stref gospodarczych, która w listopadzie 2017 roku objęta zostala statusem specjalnej strefy ekonomicznej - Podstrefa Sieradz ŁSSE - Kompleks 7 "Wodociągi" - jest teren położony przy ul. Jana Pawła II/ ul. Górka Kłocka / ul. Armii Krajowej. Teren o powierzchni 5,42 ha, zlokalizowany jest przy zachodniej obwodnicy Sieradza (droga krajowa nr 12) w kierunku łącznika z droga ekspresową S8 (odległość ok. 2 km) przy wylocie drogi nr 14 (ul. Jana Pawła II) w kierunku Wrocławia. W 2016 roku, nieruchomość ta została wybrana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu) najlepszym gruntem inwestycyjnym w województwie łódzkim oraz jednym z 16 najlepszych w Polsce.

W lutym 2018 roku nieruchomość została sprzedana inwestorowi, który w marcu rozpocznie budowę zakładu produkcyjnnego podzespołów do branży AGD (kosze do zmywarek)  i zatrudni co najmniej 110 osób.

      Ze względu na atrakcyjne położenie na szczególną uwagę zasługuje Miejska Strefa Gospodarcza "MSG Elewator", zlokalizowana przy ul. Sienkiewicza i ul. Sosnowej. Ten 39 hektarowy teren o funkcji przemysłowej i produkcyjno-składowej idealnie nadaje się pod logistykę bądź duże inwestycje przemysłowe. Niewątpliwie znacznym atutem tej lokalizacji jest również to, że w odległości ok 400 m zlokalizowany jest łącznik do węzła „Sieradz-Wschód” drogi ekspresowej S-8, która przebiega w odległości 1,3 km. Teren posiada również aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miasto Sieradz jest właścicielem ponad 8ha nieruchomości.

      Na prawie 15 ha, w 2012 roku wybudowane zostało Centrum Logistyczne "Sieradz" firmy Jeronimo Martins Polska S.A. - właściciela sieci "Biedronka", która jako pierwsza doceniła atrakcyjność tego terenu. W ramach inwestycji powstało łącznie ponad 300 nowych miejsc pracy. Inwestor wybudował budynek magazynowy oraz administracyjny o łącznej powierzchni prawie 30.000 m2 (wielkość kilku boisk do piłki nożnej). Obsługa załadunkowo-rozładunkowa odbywa się na prawie 70 rampach, które zapewniają dostęp do każdego „podmagazynu”. Nowy obiekt obsługuje 180 placówek i działa w promieniu około 100 km.

     Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię blisko 1500 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego. Oferuje zlokalizowane w centrum Polski, świetnie skomunikowane, atrakcyjne tereny pod inwestycje przemysłowe i wybrane usługi. Duży wybór działek inwestycyjnych, ulgi podatkowe oraz profesjonalne doradztwo w zakresie pomocy publicznej na inwestycje sprawiają, że Łódzka Strefa jest idealnym miejscem dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności.

Obecnie wszystkie tereny inwestycyjne objęte statusem specjalnej strefy ekonomiczne w Sieradzu zostały zainwestowane, a Miasto Sieradz przygotowuję nową ofertę nieruchomości

 W PODSTREFIE SIERADZ ZAINWESTOWALI:

  • Medana S.A. – branża farmaceutyczna - Kompleks 1 i 3
  • Cornette Underwear Sp. z o.o. Sp. k. – branża odzieżowa - Kompleks 2
  • Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o. sp. k. – branża ceramiczna - Kompleks 4
  • Zarecki Foods Sp. z o.o. – branża spożywcza - Kompleks 5
  • Scanfil Poland Sp. z o.o. - branża elektroniczna - Kompleks 6
  • Schnee Polska Sp. z o.o. - branża AGD - Kompleks 7
  • Asclepios S.A. - branża logistyczna - Kompleks 5

KONTAKT - OTWÓRZ

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.:
Ul. ks. bp. Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź
www.sse.lodz.pl