Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Ekologia SP nr 4

 

      Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu będzie po raz kolejny prowadzić ciekawą edukację ekologiczną wśród swoich uczniów. To dzięki dotacji, którą Sieradz otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Głównym celem tego programu jest ukształtowanie postaw proekologicznych, uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody oraz ukazanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z dóbr natury.

     W Bełchatowie uczniowie będą mieli okazję zobaczyć źródło energii cieplnej i sposób jego wydobycia oraz elektrownię. Tuż nieopodal przyjrzą się turbinom wiatrowym. Odnawialne źródła energii uczniowie zaobserwować będą mogli również nad Zbiornikiem Jeziorsko, gdzie znajduje się elektrownia wodna i turbiny wiatrowe.
     Część uczniów obejrzy dodatkowo geotermię w Uniejowie. Uczniowie poznają środki i metody tworzenia własnych wyobrażeń o środowisku naturalnym. Będą uczyć się w nim przebywać, rozumieć jego funkcjonowanie. Poprzez prace w terenie nauczą się indywidualnego nastawienia do lokalnych i globalnych problemów środowiskowych.
     Zajęcia zaplanowane zostały także nad rzeką Wartą i Zbiornikiem Jeziorsko. Dodatkową atrakcją będzie ornitologia w praktyce, gdzie uczniowie będą mogli obserwować ptactwo wodne. Zajęcia terenowe będą poprzedzone i zakończone zajęciami teoretycznymi w klasopracowni.

     Dzięki pozyskanym środkom Szkoła będzie mogła zaszczepić również wśród uczniów aktywne uczestnictwo w rajdach organizowanych przez PTTK Oddział w Sieradzu i inne jednostki, które stanowią atrakcyjną formę pracy i spędzania czasu wolnego.

     Duży wpływ na zaangażowanie uczniów w prowadzenie hodowli miały zajęcia profesjonalnie przeprowadzone w Pracowni Przyrodniczej SGGW w Rogowie, a sfinansowane ze środków Funduszu. W tym roku kolejna grupa uczniów, która weszła w II etap edukacji będzie dzięki pozyskanym środkom mogła skorzystać z tej formy edukacji. Dodatkowo uwaga uczniów zostanie skierowana na ciekawy świat owadów, tj. ich życie w innej skali i tempie, dzięki projekcji filmów w trójwymiarze. Dzięki temu dzieci poznają zwyczaje i zachowania wybranych stawonogów, odkryją ich rolę w ekosystemach i zdobędą informację o warunkach panujących w różnych częściach świata. Starsi uczniowie obejrzą film o bogatym życiu w rafie koralowej i podróż na Safari. W pakiecie edukacyjnym oprócz projekcji odbędą się wykłady ze specjalistą i warsztaty.

W ramach całego zadania planowane jest ogółem:
- doposażenie pracowni przyrodniczej,
- wzbogacenie pracowni i szkolnego ogrodu o nowe rośliny
- zorganizowanie II Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego „PRYZMAT” pod hasłem „Woda niezwykła substancja”
- zorganizowanie szkolnych konkursów wiedzowych, plastycznych w ramach akcji ekologicznych
- zorganizowanie wystaw prac pokonkursowych i ich prezentacja oraz gazetek o tematyce ekologicznej
- zorganizowanie zajęć dotyczących ochrony przyrody
- przeprowadzenie akcji: „Zwiastuny wiosny”, „Tydzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, zbiórki baterii
- zorganizowanie wycieczek- Arboretum i Pracownia Edukacyjna przy SGGW w Rogowie, Zbiornik Jeziorsko, Leśna Ścieżka Dydaktyczna w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Złoczew, warsztaty połączone z wykładem i projekcja filmu przyrodniczego w ramach programu „EKOKino” w Cinema City w Łodzi, Łęczyca ze Zbiornikiem Jeziorsko, Kopalnia, Elektrownia i „Góra wiatraków” w Bełchatowie (Kleszczów), Toruń, Chorzów-Ustroń-Tarnowskie Góry, Kraków-Wieliczka, rajdy krajoznawczo-przyrodnicze, zielone szkoły w Kotlinę Kłodzką i Beskid Żywiecki.

Zadanie to było realizowane w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w okresie od kwietnia do maja 2009 roku.

Ogółem spośród tego zadania 20 370 zł to środki pochodzące z dofinansowania.