Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Edukacja ekologiczna Sieradzan 2010

„EDUKACJA EKOLOGICZNA SIERADZAN 2010” W CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SIERADZU

Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”

   Przedmiotem przedsięwzięcia jest aktywna forma edukacji ekologicznej mieszkańców miasta poprzez realizację akcji, kampanii, konkursów, itp. Realizacja programu przyczyni się do kształtowania świadomości i budzenia zainteresowania dzieci i młodzieży otaczającym środowiskiem oraz tworzenie nowych wzorców zachowań i kształtowania postaw, wartości i przekonań z uwzględnieniem troski o jakość środowiska.

   Zaplanowane działania:

  • zakup rowerów crossowych do poruszania się po ścieżce dydaktycznej
  • druk folderów informacyjnych
  • organizacja warsztatów ekologicznych
  • wyposażenie biblioteki CEE w pozycje o tematyce ekologicznej (książki, filmy)
  • organizacja konkursu wiedzy o energii odnawialnej wraz z nagrodami

   Termin realizacji: styczeń – grudzień 2010 roku.

   Całkowita wartość zadania wyniesie 74 800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 61 300,00 zł.