Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Działania informacyjno–promocyjne

Bezpłatne szkolenie   

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Sporządzanie wniosków o płatność – najczęściej popełniane błędy”. W trakcie szkolenia beneficjenci uzyskają informacje nt. poprawnego sporządzania wniosków o płatność, a także wskazanie najczęściej popełnianych błędów.

   Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do beneficjentów programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 - 2013 w tym:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 - 2013,
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013,
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013,
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.

   TERMIN WARSZTATÓW: 24 październik 2012 r., godz. 10.00

   MIEJSCE: Urząd Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, II piętro sala B

   ZGŁOSZENIA: Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie: www.sieradz.eu zakładka Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich podzakładka Działania informacyjno-promocyjne) na numer fax: (43) 826-61-46 lub na adres: punktinformacyjny@umsieradz.pl.

   Osoby, które nie zakwalifikują się na spotkanie zostaną poinformowane telefonicznie w dniu 23.10.2012r. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22.10.2012r do godz.14:00.

   W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 43 826-61-46.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
Pl. Wojewódzki 1
Urząd Miasta Sieradza II piętro pok. nr 46

   Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

- - - - - - - - - - - -  
   
OBJAZDOWY PUNKT INFORMACYJNY

 

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregionu Zachodniego, działający w Urzędzie Miasta Sieradza, zaprasza na bezpłatne konsultacje realizowane w ramach Objazdowego Punktu Informacyjnego.

   Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom województwa łódzkiego dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw i przedsięwzięć z Funduszy Unii Europejskiej.

   Konsultacje odbędą się:

02.10.2012 r., w godz. 10.00 - 11.30
Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Ul. Sieradzka 56a,
98-300 Wieluń

02.10.2012 r., w godz. 12.30 – 14.00
Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 15,
98-400 Wieruszów

   Wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie www.sieradz.eu, zakładka „Nasze Miasto” – „Punkt Informacyjny”) i przesłanie go do 01.10.2012 br. na adres punktinformacyjny@umsieradz.pl, bądź faxem tel. 43 826-61-46 lub o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym tel. 43 826-61-46.

UDZIAŁ W KONSULTACJACH JEST BEZPŁATNY

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
Pl. Wojewódzki 1, Urząd Miasta Sieradza II piętro pok. nr 46
Czynny pn.9:00-17:00, wt-pt.7:30-15:30

   Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- - - - - - - - - - - -  
 
Bezpłatne spotkanie informacyjne dla osób po 50 roku życia

 

    Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt.:„50+", które odbędzie się 25 września br. w godzinach 10:00 – 14:00 w Urzędzie Miasta Sieradza. Podczas spotkania eksperci przekażą informacje o dostępnych środkach oraz o realizowanych projektach, z których mogą skorzystać osoby po 50 roku życia.

MIEJSCE

Urząd Miasta Sieradza,
Pl. Wojewódzki 1, II piętro sala B,
godz.10:00-14:00

W PROGRAMIE

 • informacje o projektach z Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacje na rozpoczęcie działalności, kursy, warsztaty, szkolenia)
 • oferta punktów informacyjnych, czyli gdzie i jak szukać dalszych informacji
 • konsultacje indywidualne z udziałem ekspertów

ZGŁOSZENIA

Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie: www.sieradz.eu zakładka Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich podzakładka Działania informacyjno-promocyjne) na numer fax: (43) 826-61-46 lub na adres: punktinformacyjny@umsieradz.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 21.09.2012r do godz.14:00. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 43 826-61-46.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
Pl. Wojewódzki 1, Urząd Miasta Sieradza II piętro pok. nr 46
Czynny pn.9:00-17:00, wt-pt.7:30-15:30

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pliki do pobrania:

- - - - - - - - - - - - 

Bezpłatne szkolenie

 

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu:

 • aktywizacji osób niepełnosprawnych,
 • funduszy zwrotnych dla przedsiębiorców,
 • zakładania działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy. 

   Termin szkolenia: 14 wrzesień 2012 r

 • 10:00-11:30 szkolenie pn. „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”
 • 12:00-13:30 szkolenie pn. „Zakładanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zaangażowanie funduszy zwrotnych”
 • 14:00-15:30 szkolenie pn. „Fundusze zwrotne dla przedsiębiorców-nowa forma wsparcia”

   Miejsce: Urząd Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, II piętro sala B

   Zgłoszenia: Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie: www.sieradz.eu zakładka Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich podzakładka Działania informacyjno-promocyjne) na numer fax: (43) 826-61-46 lub na adres: punktinformacyjny@umsieradz.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12.09.2012r do godz.14:00. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 43 826-61-46.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
Pl. Wojewódzki 1, Urząd Miasta Sieradza II piętro pok. nr 46

   Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- - - - - - - - - - - - 

 Bezpłatne szkolenie pn. „Nieprawidłowości w projektach dofinansowanych w ramach RPO WŁ”

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Nieprawidłowości w projektach dofinansowanych w ramach RPO WŁ”.

   W trakcie szkolenia beneficjenci uzyskają informacje na temat zasad dotyczących sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

   Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie: www.sieradz.eu zakładka Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich podzakładka Działania informacyjno-promocyjne) na numer fax: (43) 826-61-46 lub na adres: punktinformacyjny@umsieradz.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 06.09.2012r do godz.14.00.

   Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 43 826-61-46.

   Termin warsztatów: 10 wrzesień 2012 r., godz. 10.00

   Miejsce: Urząd Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, II piętro sala B.

   Pliki do pobrania:

- - - - - - - - - - - -
 
BEZPŁATNE USŁUGI DORADCZE

 

   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregionu Zachodniego, funkcjonujący w Urzędzie Miasta Sieradza, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z realizacją projektów, w tym:
 
 • wniosku o płatność,
 • dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi dla projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
   Osoby zainteresowane pomocą doradczą prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres:
punktinformacyjny@umsieradz.pl bądź osobiste zgłoszenie się do Punktu:
 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Miasta Sieradza
Plac Wojewódzki 1 (pokój 46)
tel./fax 43 826-61-46
punktinformacyjny@umsieradz.pl
 
   Z konsultacji mogą skorzystać beneficjenci z powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego oraz zduńskowolskiego.
 
UWAGA!
O ZAKWALIFIKOWANIU NA BEZPŁATNE DORADZTWO DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ  
 
Pliki do pobrania:
 
- - - - - - - - - - - - 
 
OBJAZDOWY PUNKT INFORMACYJNY 

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregionu Zachodniego, funkcjonujący w Urzędzie Miasta Sieradza, rozpoczyna działania pn. „Objazdowy Punkt Informacyjny”. Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom województwa łódzkiego dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw i przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej. Konsultanci Punktu Informacyjnego w ramach prowadzonych działań, odwiedzą wszystkie powiaty Podregionu Zachodniego, gdzie pełnić będą kilkugodzinne dyżury.

   Już dziś zachęcamy mieszkańców powiatu pajęczańskiego i łaskiego (szczególnie osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, zainteresowanych pomocą finansową na założenie lub rozwój działalności gospodarczej na terenach wiejskich) do odwiedzenia w dniu 17 lipca b.r. Powiatowych Urzędów Pracy w Pajęcznie i Urzędu Gminy w Widawie aby skorzystać z usług Punktu. Szczegółowe informacje dot. Objazdowego Punktu Informacyjnego dostępne są pod tel. (43) 826 61 46.

 • Urząd Gminy w Widawie – dyżur konsultanta 9:00-11:00
 • Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie - dyżur konsultanta 12:00-14:00

  Pliki do pobrania:

    Kolejne konsultacje w ramach Objazdowego Punktu Informacyjnego Podregionu Zachodniego:

 • Wieruszów - 27 wrzesień 2012r.
 • Wieluń - 27 września 2012 r.
 • Poddębice - 15 października 2012 r.

    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

UDZIAŁ W KONSULTACJACH JEST BEZPŁATNY

- - - - - - - - - - - - 
Mama może wszystko 2011

    15 listopada 2011 r., w Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu, odbyło się spotkanie pt. „Mama może wszystko”. Przedsięwzięcie skierowane było do kobiet z terenów powiatów sieradzkiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, łaskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego, które powróciły do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

   Podczas spotkania mamy uzyskały informacje o projektach realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, kursach, warsztatach, szkoleniach). Po prezentacjach, przygotowanych przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową, odbyły się indywidualne konsultacje z udziałem m.in. doradcy zawodowego.

    W czasie, gdy panie uczestniczyły w spotkaniach, dzieci pod okiem opiekunów brały udział w przygotowanych specjalnie dla nich grach i zabawach.

   Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i kreowaniu nowych możliwości dostępnych dzięki Funduszom Unijnym.

- - - - - - - - - - - -

Objazdowy Punkt Informacyjny

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregionu Zachodniego, funkcjonujący w Urzędzie Miasta Sieradza, rozpoczyna działania pn. „Objazdowy Punkt Informacyjny”. Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom województwa łódzkiego dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw i przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej. Konsultanci Punktu Informacyjnego w ramach prowadzonych działań, odwiedzą wszystkie powiaty Podregionu Zachodniego, gdzie pełnić będą kilkugodzinne dyżury. Konsultacje w ramach Objazdowego Punktu Informacyjnego Podregionu Zachodniego odbędą się:

 • Gmina Sieradz - 30 marca 2012r.
 • Gmina Warta - 27 kwietnia 2012 r.
 • Gmina Błaszki - 28 maja 2012 r.
 • Zduńska Wola - 26 czerwiec 2012 r.
 • Łask - 26 czerwiec 2012 r.
 • Pajęczno - 17 lipca 2012 r.
 • Widawa - 17 lipca 2012 r.
 • Wieruszów - 27 wrzesień 2012r.
 • Wieluń- 27 września 2012 r.
 • Poddębice - 15 października 2012 r.

   Konsultacje są bezpłatne!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

- - - - - - - - - - - - 

Bezpłatne szkolenie - PRINCE2

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregionu Zachodniego, funkcjonujący w Urzędzie Miasta Sieradza, zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie z zakresu zarządzania projektami metodą PRINCE2. Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Miasta Sieradz w dniach 14-15 maja br. sala B na drugim piętrze.

   PRINCE2 to uznana w świecie i coraz szerzej rozpowszechniona metoda zarządzania projektami, która znajduje swoje zastosowanie w biznesowych przedsięwzięciach, jego organizacji i odpowiedzialności ról w zespole projektowym, jak również uporządkowanej i logicznej kolejności działań kierownika projektu.

   Korzyści ze stosowania PRINCE2:

 • uniwersalny język używany do porozumiewania się pomiędzy kierownikiem projektu a decydentami oraz członkami zespołu projektowego,
 • możliwość wymiany części zespołu realizującego projekt w przypadku takiej konieczności (braki zasobów itp.), bez większego ryzyka dla powodzenia projektu – nowi specjaliści gładko przejmą obowiązki poprzedników,
 • możliwość przeprowadzenia kontrolowanego rozpoczęcia, rozwinięcia i zamknięcia projektu, czyli automatyczna dbałość o uzasadnienie biznesowe dla projektu, zorganizowane planowanie projektu, monitorowanie postępów, skuteczny odbiór produktów i zakończenie projektu,
 • usystematyzowane podejście do monitorowania ryzyka w projekcie, jak również zorganizowane zarządzanie odchyleniami od przyjętego planu działania,
 • angażowanie wyższego kierownictwa firmy / organizacji do podejmowania kluczowych decyzji dla projektu,
 • szczelny system zapewnienia jakości produktów projektu,
 • z góry określone i sprawdzone w praktyce kanały komunikacji pomiędzy zamawiającym a zewnętrznym dostawcą (podwykonawcą),
 • brak niepotrzebnej biurokracji w zarządzaniu projektem.

   Pliki do pobrania

UWAGA!!!

   Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pod adres: punktinformacyjny@umsieradz.pl lub pod nr fax: (43) 826-61-46 do 9 maja br. do godz. 15:00.

   Osoby, które nie zakwalifikują się zostaną poinformowane telefonicznie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!