Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Deklaracje

W Gminie Miasto Sieradz nowy system obejmuje zarówno nieruchomości zamieszkałe (gospodarstwa domowe) jak i nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (sklepy, firmy, hotele itp.).

Wszyscy właściciele nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) dla nieruchomości zamieszkałych według deklaracji - formularz (wypełniamy część 1 plus ząłącznik)
b) dla nieruchomości niezamieszkałych według deklaracji - formularz (wypełniamy część 1 plus ząłącznik)
c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe - formularz (wypełniamy część 1 plus ząłącznik)

W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym wypełniamy tylko część 1 i poszczególne załączniki.

Deklaracje można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (II piętro, pokój 40) lub wysłać pocztą.

Jeżeli twoje mieszkanie znajduje się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej, nie składasz deklaracji samodzielnie - obowiązek złożenia deklaracji w takim przypadku ciąży na zarządcy.