Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Wycieczka do arboretum w Rogowie

09/08/2018

Urząd Miasta Sieradza zaprasza na bezpłatne wycieczki ekologiczne do Arboretum w Rogowie.

Terminy wycieczek – 19.08.2018 r. i 28.08.2018 r.
Zgłoszenia w terminie do 16 sierpnia 2018 do godz. 10.00 (dotyczy wyjazdu w dniu 19.08.2018 r.) oraz do 24 sierpnia 2018 do godz. 12.00  (dotyczy wyjazdu w dniu 28.08.2018 r.).
Konieczność wypełnienia pisemnego zgłoszenia z uwagi na RODO.
Informacje jak również wzór zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza www.umsieradz.pl i na facebooku https://pl-pl.facebook.com/sieradzbierzeoddech/. Niezbędne informacje można uzyskać telefoniczne w Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska, tel. 43/826-61-40, 43/826-61-39.
W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko), PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz datę wycieczki (19 lub 28 sierpnia) i podpisać oświadczenie RODO znajdujące się na odwrocie zgłoszenia. Zgłoszenia, które nie będą zawierać wymienionych danych nie będą brane pod uwagę.
Urząd Miasta Sieradza dysponuje bezpłatnymi zaproszeniami dla 45 osób na każdą wycieczkę. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednej wycieczce.
Dzieci i młodzież do lat 18 mogą brać udział w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu 43/ 826-61-40.
Zgłoszeń można dokonać: osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza (Pl. Wojewódzki 1- Referat Ekologii i Ochrony Środowiska, pokój 40), dostarczając wypełniony wzór zgłoszenia, lub przesyłając skan wypełnionego zgłoszenia na adres a.lubera@umsieradz.pl
Przy ustalaniu listy uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
Urząd Miasta Sieradza zapewnia:
    • Przejazd  autokarem,
    • Przewodnik po Arboretum w Rogowie,
    • Bilet wstępu do Arboretum w Rogowie,
    • Opieka pilota na trasie wycieczki,
    •  Ubezpieczenie NNW Polska 5.000 PLN,
    • Opłaty drogowe,
    • Opłaty parkingowe.
      
PROGRAM IMPREZY
Godz. 08.45 – zbiórka w Sieradzu, Plac Wojewódzki przed Urzędem Miasta.
• Arboretum w Rogowie, zwiedzanie z przewodnikiem
Spacer po Arboretum z przewodnikiem daje możliwość poznania ciekawych gatunków drzew i krzewów, rosnących na terenie ogrodu. Przewodnik podczas takiego spaceru przedstawia rośliny, znajdujące się na trasie wycieczki, nie tylko z punktu widzenia botaniki, ale również ich praktycznego zastosowania, w ogrodnictwie, medycynie. Szkielet Ogrodu stanowią stare dęby, graby
i sosny będące pozostałością po lasach rosnących w tym miejscu kilkadziesiąt lat temu. To między innymi dzięki nim, spacer po arboretum to jak spacer po lesie, z tym, że pełen zaskakujących spotkań z pięknymi, egzotycznymi roślinami.

Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego to jeden z największych tego typu ogrodów w Polsce. Jest jednostką organizacyjną Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, w skład którego wchodzi także Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Nadleśnictwo Rogów oraz gospodarstwa szkółkarskiego. Położony jest w dawnym siedlisku leśnym i ma charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Całości dopełniają leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew leśnych i alpinarium - ulubione miejsce wielu zwiedzających.

• Podczas zwiedzania czas wolny na posiłek przygotowany we własnym zakresie    
            Godz.  15.00 – Wyjazd w kierunku Sieradza
            Godz.  17:00 - Przyjazd do Sieradza. Zakończenie imprezy
 
Uwagi: Program jest ramowy i może ulec zmianie.
Wycieczki organizowane są w ramach projektu „Edukacja ekologiczna sieradzan 2018” i współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Sieradza i WFOŚiGW w Łodzi.