Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Przystąp do Klubu 60+.

14/11/2017

Dziś 14 listopada, w Polsce obchodzony, jako Ogólnopolski Dzień Seniora. To doskonała okazja do złożenia życzeń wszystkim seniorom. To także okazja, jaką prezydent Sieradza Paweł Osiewała wykorzystuje do zaproszenia seniorów do tworzenia polityki społecznej w Sieradzu.

Przyczynkiem do rozwinięcia współpracy była przeprowadzona ostatnio w Sieradzu diagnoza, która wyraźnie wskazała płaszczyznę wspólnego działania i koszyk potrzeb seniorów z Sieradza. Podwaliny tych działań zostały wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji pod hasłem „Klub 60+”.
- Składam wszystkim seniorom serdeczne życzenia jak najlepszego zdrowia i pogody ducha. Jednocześnie zapraszam do współtworzenia Klubu 60+. To nasz ważny program społeczny, który jest jednym z priorytetowych założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji. Na początku przyszłego roku działania wejdą w fazę projektowania i realizacji. Na każdym etapie jednak niezbędna jest współpraca ze środowiskiem seniorów. To program dla seniorów – a oni najlepiej wiedzą czego im potrzeba. Stąd moja wielka nadzieja we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi grupami nieformalnymi i wszystkimi zaangażowanymi w rozwój społeczny seniorów podkreśla prezydent Paweł Osiewała.
Miejski program wsparcia seniorów – Klub 60+ zakłada stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy jednostkami miejskimi oraz sektorem ngo i prywatnym w celu wypracowania szeregu cyklicznych i pojedynczych działań, warsztatów, projektów mających na celu zwiększenie dostępu do różnych usług dla osób w wieku senioralnym, stworzenie Karty 60+, wspieranie i wzmocnienie aktywności oraz poprawę, jakości życia seniorów. Program ma na celu również zwiększenie partycypacji społecznej seniorów, w tym opiniowanie i kreowanie działań podejmowanych przez miasto Sieradz. Planuje się następujące działania: warsztaty edukacyjne dla seniorów, warsztaty aktywności w plenerze oraz na obiektach miejskich, konsultacje senioralne, działania kulturalne, ale przede wszystkim zwiększenie udziału seniorów w podejmowaniu decyzji o ważnych sprawach w mieście. Projektowanie tej współpracy i pierwsze projekty gotowe do realizacji pojawią się na początku przyszłego roku. Wtedy też miasto Sieradz rozpocznie konsultacje w środowisku seniorów oraz szczegółową analizę potrzeb i możliwości ich realizacji.