Imieniny: Michaliny, Michała i Piotra

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Jak zdobyć pieniądze?

05/12/2017

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, które odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w godz. 10:00-12:00 (rejestracja od godz. 9:45), w sali konferencyjnej „B” Urzędu Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1 – II piętro.

W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2185-spotkanie-informacyjne-pn-aktualne-konkursy-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-dzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3 „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

W ramach przedmiotowego działania możliwe będzie wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmiw wieku do lat 3 poprzez:

1.    tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

w formie instytucjonalnej:

a)    żłobków
b)    klubów dziecięcych
c)    opiekuna dziennego

2.    aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wiekudo lat 3 m.in. w formie:

a)    doradztwa zawodowego
b)    doradztwa indywidualnego
c)    pośrednictwa pracy
d)    szkoleń.