Imieniny: Michaliny, Michała i Piotra

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Ekologiczna edukacja najmłodszych

30/11/2017

Urząd Miasta Sieradza we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Sp. z o.o. w Sieradzu i Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto-Czysta Gmina” w Kaliszu organizuje edukacyjne wycieczki ekologiczne dla dzieci i młodzieży, które odbywają się w sali edukacyjnej znajdującej się na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu.

Podczas zajęć uczniowie i przedszkolaki dowiadują się o przyczynach i skutkach zanieczyszczenia powietrza oraz poznają, w jaki sposób mogą wpływać, na jakość powietrza w mieście. Celem akcji jest uświadomienie uczniom, że od naszych codziennych decyzji zależy poziom zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy. Poszerzenie świadomości w zakresie ochrony środowiska oraz idei dbałości o środowisko naturalne wśród dzieci, w szczególności dbałości o powietrze atmosferyczne, poprzez kształtowanie postaw proekologicznych. Przedstawienie zagrożeń, jakie związane są z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska. Przybliżenie możliwości ograniczenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wskazanie niezbędnych działań w zakresie poprawy, jakości powietrza oraz życia mieszkańców. Motywowanie do aktywnych działań w zakresie prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, promowanie idei recyklingu odpadów jak również zwiększenie świadomości i zachęcenie dzieci i młodzieży do właściwych działań we własnym zakresie, wzbogacenie programu edukacji ekologicznej dzieci z terenu miasta Sieradza.

W sumie zaplanowano 24 zajęć edukacyjnych. Dzieci i młodzież poprzez warsztaty, filmy, animacje dowiaduje się m.in o skutecznym segregowaniu odpadów i racjonalnego gospodarowania wodą oraz energią. Zajęcia dotyczą także propagowania komunikacji publicznej, jako alternatywy dla poruszania się po mieście prywatnymi pojazdami.